Politika o privatnosti

Cenoteka d.o.o. je sačinila ovo obaveštenje o privatnosti sa ciljem da objasni na koji način se prikupljaju i koriste vaši podaci o ličnosti (Lica ili vi).

Ova pravila o privatnosti odnose se na upotrebu naše web stranice https://tehnoteka.rs (u nastavku: web stranica), prijavu na obaveštavanje o novitetima i našoj ponudi usluga, obaveštavanje putem naših društvenih mreža i aplikacija, registraciju web prodavnice i vašu upotrebu bilo koje druge sadašnje ili buduće, online ili offline usluge.

Ova pravila o privatnosti odnose se na naše korisnike, odnosno fizička lica koja koriste naše Usluge (u nastavku: Korisnici) i za pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost (u nastavku: Pravne osobe).

Preporučujemo da pažljivo pročitate ovo obaveštenje. Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenje pročitali, molimo vas da nas kontaktirate putem kontakt forme na https://tehnoteka.rs/kontakt/

Pregled

Ovo obaveštenje o privatnosti daje odgovore na sledeća pitanja:

 • Kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše lične podatke?
 • Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?
 • Ko ima pristup vašim ličnim podacima?
 • Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?
 • Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?
 • Gde obrađujemo vaše lične podatke?
 • Koja su vaša prava kada su u pitanju vaši lični podaci?
 • Šta ukoliko imate neka druga pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti?

Pitanja i odgovori

Kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo kada ih prosledite, na primer, upotrebom naših Usluga, kada s nama kontaktirate neposredno putem elektronske pošte, telefonskog poziva, u pisanom obliku ili putem društvenih mreža kojima nam prosleđujete lične podatke. Kada je to zakonom dozvoljeno, o vama možemo dobiti informacije i iz drugih izvora.

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje ličnih podataka od lica čiji se podaci obrađuju

 • Prilikom registracije korisnika ili prodavnice na našem web sajtu Kako biste imali pristup dodatnim funkcionalnostima na našem sajtu, možete se registrovati popunjavanjem Formulara za registraciju (https://tehnoteka.rs/korisnicki-nalog/) i tako izraziti vašu želju da postanete korisnici našeg web portala. Sa tim u vezi, lične podatke kontakt osoba koje obrađujemo u tom slučaju jesu sledeći: ime i prezime i e-mail adresa.

  U slučaju da nam ne pružite navedene lične podatke, mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo vaš korisnički nalog.

  Svrha zbog koje obrađujemo navedene lične podatke jeste omogućavanje dodatnih funkcionalnosti na web portalu https://tehnoteka.rs. Navedeni lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno.

  U slučaju da želite da sarađujete sa nama i da registrujete svoju prodavnicu koja će se oglašavati na našem web sajtu, možete da se registrujete. Samim tim, neophodno je da popunite Formular za registraciju prodavnice, koji je dostupan na našem web sajtu (https://tehnoteka.rs/registracija-prodavnice/) i tako izrazite vašu želju da postanemo poslovni partneri.

  Bez obzira što se mogu registrovati samo pravna lica i/ili preduzetnici, mi obrađujemo podatke kontakt osoba radi uspostavljanja saradnje i ostvarivanja email i telefonske komunikacije. Sa tim u vezi, lične podatke kontakt osoba koje obrađujemo u tom slučaju jesu sledeći: ime i prezime, e-mail adresa i kontakt telefon.

  U slučaju da nam ne pružite navedene lične podatke, mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo vašu prodavnicu i samim tim, pristupimo uspostavljanju naše saradnje. Samim tim, osnov za obradu navedenih ličnih podataka jeste preduzimanje radnji, na vaš zahtev, pre zaključenja ugovora o oglašavanju.

  Svrha zbog koje obrađujemo navedene lične podatke jeste uspostavljanje saradnje između nas i vas.

  Navedeni lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno.
 • Prilikom zaključivanja ugovora o oglašavanju Nakon popunjavanja Formulara za registraciju prodavnice, koji je dostupan na našem web sajtu, vi iskazujete želju da postajete naš poslovni partner. Ipak, da bismo uspostavili poslovnu saradnju, potrebno je da zaključimo ugovor o oglašavanju u pisanoj formi. Bez obzira što ugovore o oglašavanju zaključujemo sa pravnim licima i/ili preduzetnicima, mi obrađujemo lične podatke kontakt osoba odnosno zakonskih zastupnika poslovnih partnera, radi zaključenja i izvršenja ugovora o oglašavanju i radi ostvarivanja email i telefonske komunikacije. lične podatke koje u tom slučaju obrađujemo jesu sledeći: ime i prezime, e-mail adresa i kontakt telefon.

  U slučaju da nam ne pružite navedene lične podatke, mi nećemo biti u mogućnosti da pristupimo zaključenju i izvršenju ugovora o oglašavanju koji smo zaključili sa vama. Samim tim, osnov za obradu navedenih ličnih podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o oglašavanju.

  Svrha zbog koje obrađujemo navedene lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o oglašavanju.

  Navedeni lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno.
 • Prilikom prijavljivanja na newsletter na našem web sajtu U slučaju da želite da se prijavite na newsletter-e, a sve kako bismo vam slali obaveštenja, specijalne ponude, pozivnice za događaje i slično, u obavezi ste da popunite upitnik pod nazivom Newsletter, koji je dostupan na našem web sajtu. Tom prilikom, potrebno je da nam otkrijete vašu email adresu. U slučaju da nam otkrijete e-mail adresu trećeg lica, smatraćemo da imate pristanak trećeg lica za takvo postupanje. Samim tim, osnov obrade vašeg ličnog podatka jeste vaš pristanak.

  U slučaju da nam ne pružite navedeni lični podatak, mi nećemo biti u mogućnosti da vam šaljemo obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vestima i događajima koje organizujemo, internet promocijama, pozive za učestvovanje u nagradnim igrama.

  Svrha prikupljanja podataka jeste slanje obaveštenja, specijalnih ponuda, pozivnica za događaje, promocije i slično.

  Navedeni lični podatak se čuva u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

 • Prilikom posete našeg web sajta https://tehnoteka.rs Prilikom posete našem web sajtu, lični podaci se prikupljaju putem kolačića (eng. coockie)

  Lični podaci koji se tom prilikom prikupljaju jesu sledeći: IP adresa, datum i vreme pristupa (zajedno sa IP adresom), internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (zajedno sa IP adresom), pretraživač koji koristite kao i operativni sistem računara koji koristite (zajedno sa IP adresom).

 • Prilikom vašeg kontaktiranja naših zaposlenih Prilikom vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (putem društvene mreže Facebook/Instagram ili putem email-a) radi odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koji su dostupni na našem web sajtu, u vezi sa uspostavljanjem potencijalne saradnje ili davanja različitih informacija, vi nama dajete pristanak da prikuplja vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, email adresu i kontakt telefon.

  Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa vama radi davanja odgovora na vaše upite ili radi preciziranja vašeg zahteva.

  Davanje navedenih ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između vas i nas. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na vaš upit.

  Navedeni lični podaci se čuvaju u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

2) lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. prijavom na Newsletter, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu ličnih podataka trećeg lica.

Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

Podaci koje prikupljamo mogu biti, bez ograničenja na navedeno:

 • e-mail adresa,
 • ime i prezime,
 • pol,
 • informacije o vašem računaru ili mobilnom telefonu (npr. vaša IP adresa i vrsta pretraživača, vrsta uređaja),
 • informacije o tome kako koristite naše Usluge (npr. koje ste stranice pregledali, vreme kada ste ih pregledali i na šta ste kliknuli),
 • kontakt telefon.
Lične podatke opisane u prethodnom tekstu je potrebno da prikupimo da bismo ispunili svoju zakonsku ili ugovornu obavezu, zato što to nalažu zakonski propisi ili za to imamo legitimni interes.

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke dostavljamo sledećim licima:

Trećim licima koji nastupaju u naše ime kao obrađivači. U ovim slučajevima, obrađivači mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama.

Zaposleni u Cenoteka d.o.o. mogu imati pristup vašim ličnim podacima, samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe. Zaposleni koji obrađuju podatke obavezani su da čuvaju poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti).

Treća lica koja su odgovorna za čuvanje vaših ličnih podataka, nezavisno od Cenoteka d.o.o. Takva treća lica mogu biti advokati ili poreski savetnici i dr. U tom slučaju, vaši lični podaci će biti zaštićeni u skladu sa politikom zaštite podataka tih lica.

Organi za sprovođenje zakona ili druge državne institucije.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke zadržavamo određeno vreme, a kada više nisu potrebni za svrhu obrade, mi ih bršemo, ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje smo obavezani zakonom vremenski neograničeno. Prilikom određivanja roka čuvanja podataka, vodimo se:

 • Rokovima propisanim zakonima i drugim propisima
 • Svrhom obrade i potrebama koje se vezuju za konkretnu obradu
 • Trajanjem ugovora ili drugog odnosa sa licem na koje se podaci odnose (npr. ako koristite usluge Tehnoteka.rs i imate otvoren nalog, dok god taj nalog postoji, odnosno dok ne bude obrisan na vaš zahtev).

Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, koje imaju za cilj da obezbede delotvornu primenu načela zaštite podataka o ličnosti, kao što je smanjenje broja podataka. Tehnoteka.rs je stalnom primenom odgovarajućih mera obezbedila da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ovu obavezu primenjujemo u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost. Neke od mera koje preduzimamo:

 • Ograničenje pristupa vašim podacima;
 • Mogućnost da pristupite svojim ličnim podacima;
 • Davanje uputstava obrađivačima, na osnovu kojih su dužni da postupaju sa vašim ličnim podacima;
 • Pažljiv i odgovoran izbor naših kooperanata;
 • Mogućnost prijave kršenja zakona prilikom obrade podataka ili sumnje da je došlo do nezakonite obrade podataka i dr.
Želimo da vas upozorimo da prenos informacija (uključujući lične podatke) putem internata nije uvek potpuno siguran. Ako s nama podelite bilo koje informacije preko interneta (putem elektronske pošte, putem naše veb stranice ili na bilo koji drugi način onlajn), to radite u potpunosti na vlastitu odgovornost. Nismo i ne možemo biti odgovorni za bilo kakve troškove, izdatke, gubitak, štetu koje ste pretrpeli zbog prenosa podataka putem interneta.

Gde obrađujemo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke Tehnoteka.rs čuva na vlastitim serverima lociranim u EU, i na serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u državama članicama EU i SAD-u. Povremeno može doći do obrade vaših ličnih podataka izvan EU i SAD-a. Vaši lični podaci se mogu obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj u kojima angažujemo pružaoce usluga, odnosno obrađivače.

Tehnoteka.rs će obrađivati vaše lične podatke u obimu koji je relevantan i ograničen na potrebe svrhe za koju se obrađuju. Radi se, na primer, o slučajevima kada prvo treba sačuvati podatke kako bismo kasnije mogli da ispunimo naše obaveze prema ugovoru s vama ili za naše zakonske interese; ili kada imamo zakonsku obavezu nastavka obrade vaših podataka poput obaveze vođenja evidencije koju određuje važeće poresko ili knjigovodstveno zakonodavstvo; i kada imamo pravni temelj za nastavak obrade vaših ličnih podataka kao što je vaša dozvola.

Koja su Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo?

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe, možete uložiti prigovor na naše korišćenje vaših ličnih podataka, ili, kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom ako želite da iskoiristite neko od svojih prava. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (u daljem tekstu: Zakon).

Pristup

Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo.

Ispravka

Mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo tačnost vaših podataka, za koje uvek možete da zatražite ažuriranje ili izmenu.

Brisanje

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se oni čuvaju ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, osnovanost vašeg zahteva procenjivaćemo uzimajući u obzir i druge činioce (zakonske obaveze čuvanja podataka i slično).

Ograničavanje vršenja obrade

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se privremeno prekine sa korišćenjem vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su netačni ili da više nije potrebno da ih čuvamo, osim ukoliko podatke obrađujemo po osnovu svojih zakonskih obaveza.

Prigovor

Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji ste uložili. Međutim, molimo vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti

Može se dogoditi da u određenim slučajevima od vas tražimo saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost, u potpunostili ili delimično.

Šta ukoliko imate neka druga pitanja?

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, molimo vas da pošaljete poruku putem kontakt forme na https://tehnoteka.rs/kontakt/ . Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas obavestiti.

Ako je vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Cenoteka d.o.o. može da odbije da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko smatrate da vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo vaše lične podatke protivno Zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Tehnoteka.rs koristi kolačiće kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića.
Saznajte više